Regelementen

IMG_2213

Off-road-reglement:

Men dient zich te houden aan de NTB-reglementen voor off-road evenementen, die luiden:

 

 

 

 

1. Alleen mountainbikes zijn tijdens off-road wedstrijden toegestaan. Veldcrossfietsen zijn niet

toegestaan, alsmede fietsen die uitgerust zijn met beachsturen worden geweigerd.

2. De maximale banddiameter van de mountainbike is 29 inch.

3. De minimale afmeting is 1,5 inch (599-40) wat inhoudt dat het dikste deel van de band niet kleiner

mag zijn dan 38 mm.

4. Profielbanden en/of slickbanden zijn toegestaan, afhankelijk van de conditie van het

grondoppervlak.

5. Een opzetstuur/ligstuur en/of beachstuur is verboden, die mag niet op het stuur gemonteerd zijn. Bar-ends zijn wel toegestaan.

6. Atleten die op een ronde zijn gezet (gedubbeld) mogen de wedstrijd gewoon afmaken.

7. Hardloopschoenen met spikes zijn toegestaan.

8. Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht. De helm dient getoond te worden bij de

fietscontrole. De fietscontrole vindt plaats wanneer u uw MTB voor de start van de wedstrijd

in de wisselzone klaar zet.

9. U moet de helm vastgemaakt op het hoofd dragen zolang u in het bezit bent van de fiets (d.w.z.

vanaf het moment dat u de fiets pakt bij de start van het fietsen tot en met het moment dat u de

fiets neerzet bij het einde van het fietsen).

10. In het Parc Fermée mag NIET worden gefietst. U mag pas opstappen bij de witte balk als u het Parc

Fermée heeft verlaten.

 

Algemeen reglement:

1. De organisatie kan i.v.m. extreme weersomstandigheden besluiten de afstanden in te korten of zelfs

het evenement af te gelasten indien de veiligheid van de deelnemers in het geding komt. Bij

afgelasting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2. Deelname is slechts mogelijk indien uw inschrijfgeld is voldaan. Bij twijfel dient u een afschrift van

de betaling te kunnen overleggen. Indien dit niet kan, dient u ter plekke het inschrijfgeld te voldoen.

Mocht in de dagen na de wedstrijd alsnog uw betaling binnenkomen, dan wordt dit direct op uw

rekening overgemaakt.

3. De wedstrijdleiding is gerechtigd om deelnemers van verdere deelname aan de wedstrijd uit te

sluiten, indien blijkt dat de deelnemer of het materiaal in een dusdanige conditie verkeerd, dat de

deelnemer bij verdere deelname een gevaar oplevert voor zichzelf of voor anderen. Indien de

deelnemer zelf besluit om de wedstrijd te staken, dan dient hij de wedstrijdleiding hiervan op de

hoogte te stellen en het startnummer in te leveren.

4. Hulp van derden is niet toegestaan.

5. U bent in een natuurgebied. Laat geen rommel op het parcours achter.

6. Op kritieke punten staan vrijwilligers die u zo veilig mogelijk het parcours laten volgen.

Volg hun aanwijzigingen op! U kunt wandelaars (met honden) tegenkomen op het parcours. Houdt rekening met elkaar.

7. Op de route staan borden met aanwijzingen die u dient op te volgen.

8. Deelname geschiedt op eigen risico.

Tijdslimieten

Korte/sprintafstand: tot 1 uur 20 minuten na de start, mag er gestart worden met de laatste loopronde.

Lange/middenafstand: tot 2 uur en 30 minuten na de start mag er na het fietsonderdeel nog gestart worden het hardlopen.